top med logo2

Referat fra Hrimfaxas generalforsamling d. 26 /2 2019 på Vildsundstrand kro

Rikke blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var varslet på lovlig vis.

Formand Maja Lindgaard fremlagde årsberetningen ved at nævne:
Følskuet. Et velarrangeret event med god økonomi og stor tilslutning. Tak til Malene og Rebekka
Trec: En ny dille i Hrimfaxa med stort fremmøde både til øve aften og stævne. Vi var det stævne med flest deltagere hvorfor vi kan blive vært for vinter cup PTV. Tak til Trine mfl.

Korrekt ridning i fokus. Foredrags aften på Katrinelund. Stort fremmøde. Tak til Liza og Annette
Vi planlægger opfølgning i 2019 med Karin Wurst Kursus.

Der har tidligere været ønske om kurser flere gange årligt for alle, men dette har været aflyst pga. manglende tilslutning.

Junior arbejdet: Juniorerne har været tilbudt ture, kurser osv. Arrangeret og afholdt ved Chatrine Brusgaard.
 Bestyrelsen har besluttet at støtte juniorerne økonomisk.

Junior lejr: Der har været afholdt juniorlejr i Legind. Tak til Bo og Mette.

Juletølt: Juletølt på Langkjærgaard, altid hyggeligt.

Rideture: Der har været afholdt en del rideture rundt om i Thy, på Mors og Salling. Tak til Anette og forryttere.

Sy aftner: Der har været afholdt sy-aftner i Thisted, Tak til Calle.

Gril aften: Ved Norssø uden heste .. næsten.. Også en god måde at mødes på.

Sommertur: Turen gik i år ad NationalPark Thy-riderutens nordlige del hvor vi bla. besøgte Bulbjerg Tak til Verner, Liselotte og Patrick

Spørgeskema: Marina har udformet et spørgeskema som er sendt ud til alle medlemmer. Heraf er der kommet 53 besvarelser. Det fremgår af svarene at medlemmerne ikke melder sig til flere arrangementer pga. tidsnød.

Bladet: Hrimfaxa bladet er nedlagt og nyheder vil i stedet blive sendt pr. mail og via hjemmesiden Tak til Marina for det store arbejde hun har lagt i det.

Formanden opfordrede til at man meldte sig til nyhedsmail. Og at man melder det til bestyrelsen hvis man gerne vil have hjælp til at arrangere et eller andet. Hvis man selv arrangerer et eller andet vil Hrimfaxa også meget gerne være behjælpelig med at informere medlemmerne om det.

Kasser Heidi fremlagde det reviderede regnskab. Der er et overskud på 4473,69 kr. Passiver i alt 3711,63 kr. Da der er et pænt overskud er kontingentet fastsat til at være uændret.

Medlemmerne vil modtage mail med opfordring til at indbetale kontingentet på sporti.
Det bemærkes at medlemmer der ikke betalte kontingent i 2018 ikke længere vil blive betragtet som medlemmer.

Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår at pkt.6 i vedtægten ændres fra (generalforsamlingen indvarsles med) ”brev” til ” de sociale medier og nyhedsmail” Forslaget blev vedtaget.

Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Maja Lindgaard, Kirsten Bovbjerg, Frits Mikkelsen.

Maja Lindegaard og Frits Mikkelsen modtog genvalg
Kirsten Bovbjerg Modtog ikke genvalg.
 På valg til bestyrelsesposten var Marina Andersen.
Marina Andersen modtag valg.

Tak til Kirsten for godt samarbejde.

Valg af suppleanter: På valg var Patrick Larsen, Marlene Lund Overgaard og Susan Stampe
Ved hemmelig afstemning blev udfaldet at Patrick Larsen med 30 stemmer og Marlene Lund med 30 fik pladserne over Susan Stampe med 7 stemmer.
Stemmetæller Henny og Rikke.

Revisor: Calle Jonasson og Jens Jørgen Poulsen modtog genvalg Christine Vorupør modtog valget som revisor suppleant.

Evt. Herefter var ordet frit og mange benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på diverse arrangementer i den nærmeste fremtid.

Referent Mette Bovbjerg

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…